Στην SHIELD προσφέρουμε ολοκληρωμένες αξιόπιστες και ανταποδοτικές καλύψεις αυτοκινήτου, εύκολα και γρήγορα, ώστε να κινείστε στον δρόμο με σιγουριά. Και όλα αυτά στις καλύτερες τιμές τις αγοράς.

Εδώ βρίσκεις την σιγουριά που αναζητάς. Παρέχουμε απλά προγράμματα και υπηρεσίες ασφάλισης αυτοκινήτου για να έχεις πάντα εσύ τον έλεγχο της ασφάλισής σου.

Δεν είμαστε μια ασφαλιστική στην οθόνη. Είμαστε μια ομάδα που φροντίζει για όλες σου τις ανάγκες με στόχο να παραμείνεις ήρεμος και ξέγνοιαστος

Πάρε προσφορά!

Αυτοκίνητο

Ασφάλεια αυτοκινήτου - 928cc
48.06€
Σωματικές βλάβες έναντι τρίτων μέγιστο όριο ανά θύμα 1.220.000€. Υλικές ζημιές τρίτων μέγιστο όριο ανά ατύχημα 1.220.000€. Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα. Φροντίδα ατυχήματος.
Ασφάλεια αυτοκινήτου 929cc - 1214cc
49.88€
Σωματικές βλάβες έναντι τρίτων μέγιστο όριο ανά θύμα 1.220.000€. Υλικές ζημιές τρίτων μέγιστο όριο ανά ατύχημα 1.220.000€. Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα. Φροντίδα ατυχήματος.
Ασφάλεια αυτοκινήτου 1215cc - 1500cc
59.55€
Σωματικές βλάβες έναντι τρίτων μέγιστο όριο ανά θύμα 1.220.000€. Υλικές ζημιές τρίτων μέγιστο όριο ανά ατύχημα 1.220.000€. Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα. Φροντίδα ατυχήματος.
Ασφάλεια αυτοκινήτου 1501cc - 1785cc
64.66€
Σωματικές βλάβες έναντι τρίτων μέγιστο όριο ανά θύμα 1.220.000€. Υλικές ζημιές τρίτων μέγιστο όριο ανά ατύχημα 1.220.000€. Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα. Φροντίδα ατυχήματος.
Ασφάλεια αυτοκινήτου 1786cc - 2071cc
69€
Σωματικές βλάβες έναντι τρίτων μέγιστο όριο ανά θύμα 1.220.000€. Υλικές ζημιές τρίτων μέγιστο όριο ανά ατύχημα 1.220.000€. Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα. Φροντίδα ατυχήματος.

Μηχανή

Ασφάλεια μηχανής - 50cc
24€
Σωματικές βλάβες έναντι τρίτων μέγιστο όριο ανά θύμα 1.220.000€. Υλικές ζημιές τρίτων μέγιστο όριο ανά ατύχημα 1.220.000€. Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα. Φροντίδα ατυχήματος.
Ασφάλεια μηχανής 51cc - 125cc
31€
Σωματικές βλάβες έναντι τρίτων μέγιστο όριο ανά θύμα 1.220.000€. Υλικές ζημιές τρίτων μέγιστο όριο ανά ατύχημα 1.220.000€. Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα. Φροντίδα ατυχήματος.
Ασφάλεια μηχανής 126cc - 250cc
34.22€
Σωματικές βλάβες έναντι τρίτων μέγιστο όριο ανά θύμα 1.220.000€. Υλικές ζημιές τρίτων μέγιστο όριο ανά ατύχημα 1.220.000€. Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα. Φροντίδα ατυχήματος.
Ασφάλεια μηχανής 251cc - 500cc
44.47€
Σωματικές βλάβες έναντι τρίτων μέγιστο όριο ανά θύμα 1.220.000€. Υλικές ζημιές τρίτων μέγιστο όριο ανά ατύχημα 1.220.000€. Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα. Φροντίδα ατυχήματος.
Ασφάλεια μηχανής 500+cc
51.32€
Σωματικές βλάβες έναντι τρίτων μέγιστο όριο ανά θύμα 1.220.000€. Υλικές ζημιές τρίτων μέγιστο όριο ανά ατύχημα 1.220.000€. Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα. Φροντίδα ατυχήματος.

Πάρε προσφορά!