Ασφάλειες Αυτοκινήτου | Shield Insurance - Ασφαλιστικό Γραφείο
Ασφάλειες Αυτοκινήτου
Ασφάλειες Κατοικίας | Shield Insurance - Ασφαλιστικό Γραφείο
Ασφάλειες Σπιτιού
Ασφάλειες Υγείας | Shield Insurance - Ασφαλιστικό Γραφείο
Ασφάλειες Ζωής
Γνωρίσε μας

Ασφαλιστικά Προγράμματα

Ασφάλεια αυτοκινήτου - 928cc
48.06€
Σωματικές βλάβες έναντι τρίτων μέγιστο όριο ανά θύμα 1.220.000€. Υλικές ζημιές τρίτων μέγιστο όριο ανά ατύχημα 1.220.000€. Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα. Φροντίδα ατυχήματος.
Ασφάλεια αυτοκινήτου 929cc - 1214cc
49.88€
Σωματικές βλάβες έναντι τρίτων μέγιστο όριο ανά θύμα 1.220.000€. Υλικές ζημιές τρίτων μέγιστο όριο ανά ατύχημα 1.220.000€. Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα. Φροντίδα ατυχήματος.
Ασφάλεια αυτοκινήτου 1215cc - 1500cc
59.55€
Σωματικές βλάβες έναντι τρίτων μέγιστο όριο ανά θύμα 1.220.000€. Υλικές ζημιές τρίτων μέγιστο όριο ανά ατύχημα 1.220.000€. Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα. Φροντίδα ατυχήματος.
Ασφάλεια μηχανής - 50cc
24€
Σωματικές βλάβες έναντι τρίτων μέγιστο όριο ανά θύμα 1.220.000€. Υλικές ζημιές τρίτων μέγιστο όριο ανά ατύχημα 1.220.000€. Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα. Φροντίδα ατυχήματος.
Ασφάλεια μηχανής 51cc - 125cc
31€
Σωματικές βλάβες έναντι τρίτων μέγιστο όριο ανά θύμα 1.220.000€. Υλικές ζημιές τρίτων μέγιστο όριο ανά ατύχημα 1.220.000€. Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα. Φροντίδα ατυχήματος.
Ασφάλεια μηχανής 126cc - 250cc
34.22€
Σωματικές βλάβες έναντι τρίτων μέγιστο όριο ανά θύμα 1.220.000€. Υλικές ζημιές τρίτων μέγιστο όριο ανά ατύχημα 1.220.000€. Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα. Φροντίδα ατυχήματος.
Μάθε περισσότερα
Επικοινώνησε μαζί μας
Ασφάλεια περιουσίας
0.83€
Η παραπάνω τιμή αφορά ανά τ.μ. (τετραγωνικό μέτρο).
Ασφάλεια πυρός
0.83€
Η παραπάνω τιμή αφορά ανά τ.μ. (τετραγωνικό μέτρο).
Ασφάλεια για φυσικά φαινόμενα
0.83€
Η παραπάνω τιμή αφορά ανά τ.μ. (τετραγωνικό μέτρο).
Ασφάλεια σεισμού
0.83€
Η παραπάνω τιμή αφορά ανά τ.μ. (τετραγωνικό μέτρο).
Μάθε περισσότερα
Επικοινώνησε μαζί μας
Ασφάλεια ζωής
59€
Κάλυψη σε όλα τα μεγάλα ιατρικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού
Κάλυψη εξόδων πριν η μετά την νοσηλεία
Κάλυψη επεμβάσεων που δεν χρήζουν διανυκτέρευσης
Κάλυψη διαμονής σε ΜΕΘ και ΜΑΦ χωρίς επιμέρους όριο
Μάθε περισσότερα
Επικοινώνησε μαζί μας

Νέα

Διάβασε περισσότερα